Niniejsze warunki użytkowania (niniejsze "warunki"), wraz z naszą Polityką prywatności i Polityką plików cookie, określają warunki działania oraz korzystania ze strony internetowej support.kfse.pl (ta "strona"). Ta strona jest dostarczana przez Krajową Federację Sportów Elektronicznych (zwanej dalej: KFSE) zlokalizowane pod adresem biznesowym ul. Joachima Lelewela 1/7, 33-100 Tarnów NIP: 9930662579 REGON: 366830979 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000668848. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na te warunki użytkowania oraz politykę prywatności jaka obowiązuje w ramach strony. KFSE może modyfikować niniejsze warunki w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie tych warunków w przypadku jakichkolwiek modyfikacji. Dalsze korzystanie z witryny internetowej po takich modyfikacjach oznacza akceptację tych modyfikacji. Mogą obowiązywać dodatkowe warunki korzystania z dowolnej Usługi, w tym zasady konkursu i uprawnienia. Przekażemy Ci te warunki lub opublikujemy je na stronach internetowych, do których się odnoszą. Pragniemy również podkreślić, że są one włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami i wszelkimi dodatkowymi warunkami mającymi zastosowanie do konkretnej Usługi, będą obowiązywały dodatkowe warunki. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, nie korzystaj z tej witryny.

PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI. ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE NINIEJSZE WARUNKI OBEJMUJĄ POSTANOWIENIA OGRANICZAJĄCE LUB ELIMINUJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KFSE WOBEC UŻYTKOWNIKA.

1. Polityka prywatności i zgoda na wykorzystanie danych

Każdy użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez KFSE Państwa danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności i wykorzystywanie plików cookies (tzw. ciasteczek) w sposób opisany w naszej Polityce plików cookie. Dane osobowe, które podawane są podczas rejestracji, mogą być później modyfikowane przez użytkownika zalogowanego, jak i również przez administratora strony na prośbę użytkownika oraz w przypadku stwierdzenia naruszeń przez użytkownika Warunków użytkowania lub innych zasada, które określają zasady korzystania z witryny internetowej.

2. Uzyskanie dostępu i korzystanie z tej witryny

2.1. Ta strona jest dostępna bezpłatnie, chociaż zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za funkcje lub usługi oferowane za pośrednictwem tej witryny w przyszłości. Nie gwarantujemy, że ta strona lub jakakolwiek jej zawartość będzie zawsze dostępna lub nieprzerwanie, a my zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zaprzestania, wycofania lub zmiany usługi, którą udostępniamy na tej stronie bez powiadomienia. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części tej witryny lub całej witryny wszystkim użytkownikom lub jakiejś grupie, a jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zamknąć tę witrynę w zawsze.
2.2. Nie ponosimy wobec ciebie odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu ta strona jest niedostępna w jakimkolwiek momencie lub w jakimkolwiek okresie.
2.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień w celu uzyskania dostępu do tej witryny. Mowa tutaj o m.in. zezwoleniu na korzystanie z plików cookie, powiadomień czy dodatku flash, dzięki którym użytkownik będzie mógł korzystać w pełni z możliwości poprawnie technologicznych jakie oferuje strona.
2.4. Dostęp do strony oraz usług oferowanych w ramach jej działania kierowane są do odbiorcy ogólnego, które nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat.
2.5. Strona oraz jej zawartość, nie jest kierowana do osób, które nie ukończyły jeszcze 13 roku życia, a dane jakie zbieramy podczas nieautoryzowanego dostępu dzieci poniżej 13 roku życia, nie są zbierane od nich w sposób świadomy.
2.6. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, proszone są, aby nie korzystały z witryny internetowej oraz usług jakie oferuje, jak i również nie przekazywała nam w żaden inny sposób żadnych informacji.
2.7. Rodzic lub opiekun prawny dziecka poniżej 13 roku życia, który ma przesłanki przypuszczać, że jego dziecko lub wychowanek, na którym sprawuje prawną opiekę mógł przekazać KFSE jakiekolwiek dane oraz informację, są proszeni o niezwłoczne skontaktowanie się z KFSE celem złożenia żądania ich usunięcia.