Dbamy o prywatność odwiedzających tę stronę. Nasza polityka prywatności jest przedstawiona poniżej i wyjaśnia, w jaki sposób będziemy traktować Twoje dane osobowe. Żadne z postanowień niniejszej Polityki prywatności nie ogranicza Twoich ustawowych praw w odniesieniu do twoich danych osobowych. Przekazując nam dane osobowe za pośrednictwem strony support.kfse.pl (ta "witryna" lub ta "strona"), użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z niniejszymi zasadami, naszymi Warunkami użytkowania i naszej Polityce plików cookie. Wszelkie definicje stosowane w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie, jak podane w naszych Warunkach użytkowania.

Nasza polityka prywatności określa jak KFSE gromadzi dane oraz informacje podczas odwiedzania strony oraz korzystania z jej usług przez użytkownika, a także w jaki sposób KFSE może ich używać lub je udostępniać. Niniejsza polityka określa wyłącznie własne praktyki - nasza polityka nie określa działań osób trzecich, których nie jesteśmy właścicielem lub nie są kontrolowane przez KFSE, z którymi użytkownik może wchodzi w interakcję w ramach działania strony. Przykładem takiej sytuacji może być "polubienie" naszego fanpage na platformie społecznościowej facebook lub też połączenie swojego konta na naszej stronie z kontem na platformie steam. Przykładowe sytuacje opisane we wcześniejszym zdaniu, pokazują sytuację, gdzie w ramach naszej strony wywoływana jest zewnętrzna aplikacja w ramach, której istnieją niezależne od KFSE warunki użytkowania, polityki prywatności oraz inne regulację odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Pamiętaj, że jeśli którakolwiek z części polityki jest niezrozumiała, można skontaktować się z nami w celu zadania pytań. Nasze Centrum wsparcia - Support KFSE chętnie wyjaśni wszelkie potencjalne niejasności.

1.Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z Centrum wsparcia - Support KFSE zlokalizowanej pod adresem internetowym support.kfse.pl.
1.2. Centrum wsparcia - Support KFSE szanuje prawo użytkowników do prywatności i dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony powierzonych danych osobowych.
1.3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników jest Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych, ul. Joachima Lelewela 1/7, 33-100 Tarnów NIP: 9930662579 REGON: 366830979 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000668848.

2.Jakie informacje oraz dane zbieramy

Zbieramy informację oraz dane, które każdy użytkownik strony dostarczył lub przekazał nam w sposób dobrowolny. Gdy użytkownik lub potencjalny użytkownik proszony jest o jakieś informację lub dane, nie musi ich podawać i udostępniać, ale jeśli odmówi, może mieć ograniczony dostęp do niektórych usług oraz elementów strony, a co za tym idzie nie może korzystać z pełnej funkcjonalności strony oraz jej usług.

Zbieramy informacje, które użytkownik wprowadza lub w inny sposób podaje w oferowanych usługach, w tym następujące:
 • Adres e-mail, data urodzenia, imię, nazwisko oraz inne tego typu informacje/dane kontaktowe (takie jak podawane podczas rejestrowania konta).
 • Nazwa użytkownika, hasło i inne dane, które pomagają nam zabezpieczyć i zapewnić dostęp do usług strony (np. podczas logowania do naszych witryn internetowych).
 • Informacje użytkownika związane ze wsparciem, w tym charakter problemu oraz dane konta (np. gdy zgłaszający prosi nas o pomoc przesyłając bilet korzystając z Centrum wsparcia - Support KFSE).
 • Preferencje, zainteresowania i ogólne dane demograficzne dotyczące użytkownika (takie jak, hobby, ulubione gry lub inne udostępniane przez niego informacje, np. odpowiedzi na ankietę).
 • Informacje oraz inne dane udostępniane nam przez użytkownika w związku z konkursami lub promocjami.
 • Preferencje konta (takie jak, preferowane ustawienia konta).
 • Kiedy korespondujesz z nami pocztą e-mail lub za pomocą formularzy dostępnych na naszej stronie, zbieramy informacje, które nam przekazałeś w tym czasie.
 • Jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie lub pisemnie, możemy zachować zapis tej korespondencji lub połączenia telefonicznego.
Usługi strony oferują także różne funkcje społecznościowe, takie jak oś czasu i czat. Informacje udostępniane podczas korzystania z tych funkcji są informacjami publicznymi, co oznacza, że możemy je zbierać i wykorzystywać (w tym do egzekwowania naszych Warunków Użytkowania oraz zgodnie z opisaną w części Ujawnianie danych osobowych zapobiegać oszustwom i innym zachowaniom niezgodnym), a w niektórych przypadkach mogą one też być zbierane lub wykorzystywane przez innych bez wiedzy użytkownika (na przykład gdy podczas transmisji jakiś działań odbywa się prezentacja funkcjonalności strony).

Mając na uwadze charakter gromadzonych i przetwarzanych przez KFSE, który towarzyszy rozgrywce gier komputerowych, wyróżniając tutaj gry wieloosobowe, należy pamiętać, że niektóre informacje, takie jak statystyki dotyczące gry i osiągnięcia, będą mógł być publicznie dostępne dla innych. Możemy rejestrować i przypisywać rozgrywkę do konkretnych informacji oraz odtwarzać lub w inny sposób udostępnić je innym użytkownikom bez powiadamiania użytkownika. Przykładem może być sytuacja w której osoby uprawnione na zlecenia użytkownika analizują jego postęp w grze XYZ. Użytkownik otrzymuje zgodnie z zadaniem odpowiednią analizę oraz przesłankę. Osoba uprawniona może wykorzystać wykonaną już wcześniej analizę do realizacji innego zadania pokazując jak należy wykonać poprawnie daną czynność w grze XYZ. Osoba uprawniona zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale Bezpieczeństwa ma na uwadze poufność danych każdego użytkownika, dlatego ogranicza udostępnienie danych wyłącznie do minimum.

Pragniemy podkreślić fakt że pewne informacje oraz dane zbierane są automatycznie, a dotyczą one następujących kwestii:
 • W odniesieniu do każdej Twojej wizyty na tej stronie możemy automatycznie zbierać informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, przeglądarkę typy wtyczek i wersje, system operacyjny i platforma; informacje o Twojej wizycie, w tym pełny strumień kliknięć z lokalizatorami jednolitych zasobów (URL) do, przez i z tej strony (w tym data i godzina); produkty, które przeglądałeś lub wyszukiwałeś; czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość odwiedzin niektórych stron, informacje o interakcjach strony (takie jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursorem myszy) oraz metody używane do odejścia od strony i numer telefonu używany do dzwonienia pod nasz numer obsługi klienta.
 • Sposób działania strony oraz usług jakie oferuje, w tym problemy, które może napotykać użytkownik (takie jak błędy ładowania i czasy odpowiedzi).
Możemy zbierać informacje/dane od osób trzecich w celu uzupełnienia informacji/danych podanych przez użytkownika oraz informacji zbieranych automatycznie. Na przykład:
 • Uzyskujemy informacje oraz dane od osób trzecich, jeśli użytkownik korzysta z ich usług w związku z usługami KFSE. Przykładem jest łączenie kont strony z portalami takimi jak między innymi facebook, steam czy twitch.
 • Zbieramy od osób trzecich informacje reklamowe i analityczne, aby wspierać nasze inicjatywy marketingowe, ulepszać usługi i lepiej zarządzać naszymi kampaniami reklamowymi. Przykładem może być tu użycie możliwości jakie daje Google Analytics czy Piksel Facebooka.
Możliwe jest używać technologii takich jak pliki cookie i nasze własne serwery, które pomagają nam w zbieraniu i przechowywaniu tych informacji.

3.Co robimy z Twoimi danymi

Wykorzystanie Twoich danych. Możemy wykorzystywać Twoje dane do wielu celów, w tym:
 • W związku ze świadczeniem usług Tobie, takich jak wysłania Ci naszego biuletynu e-mailowego;
 • Analiza danych i badania statystyczne w celu poprawy oferowanych dóbr, produktów, lub technologii;
 • Utworzenie, zarządzanie i utrzymywanie konta;
 • Przetwarzanie zapytań i działań użytkownika na witrynie;
 • Obsługa klienta;
 • Powiadamianie użytkownika o ważnych zmianach;
 • Aby ulepszyć tę stronę, aby zapewnić, że nasza usługa jest nadal najbardziej odpowiednią usługą dla twoich potrzeb i że treści z tej strony są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla ciebie i twojego komputera;
 • Utrzymywanie działań w obszarach interaktywnych;
 • Do administrowania i przetwarzania rejestracji, jeśli zdecydujesz się zarejestrować w tej witrynie;
 • Aby zweryfikować twoją tożsamość i odpowiedzieć na każde zapytanie, które możesz skierować do nas;
 • W celu spełnienia wszelkich zobowiązań umownych, które mamy z tobą;
 • Do celów badań i analizy statystycznej oraz monitorowania wewnętrznej obsługi klienta.

4.Ujawnianie danych osobowych

Za wyjątkiem sytuacji jasno opisanych w niniejszych zasadach, KFSE nie ujawnia, nie sprzedaje, nie dzierżawi, nie pożycza, nie wynajmuje ani nie udostępnia danych osobowych użytkownika żadnej stronie trzeciej.

Dane osobowe użytkownika mogą być ujawnione i udostępnione agencjom partnerskim, które wykonują usługi w imieniu KFSE. Strony trzecie dostaną wyłącznie informacje wymagane do wykonania określonych wyżej usług; te informacje będą przechowywane i chronione przez te same zasady i poziom ochrony, jaki obowiązuje w KFSE i nie mogą być używane do żadnych innych celów.

Informacje o użytkownikach mogą zostać też przekazane i ujawnione jako aktywa biznesowe w przypadku przejęcia, sprzedaży lub wchłonięcia firmy. W przypadku tego mało prawdopodobnego wydarzenia, KFSE poinformuje użytkowników zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

KFSE zastrzega sobie prawo do ujawnienia i przekazania danych osobowych użytkownika, jeżeli byłoby to wymagane prawnie oraz kiedy uważamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw i/lub podporządkowaniu się procesowi sądowemu, nakazowi sądowemu lub pozwowi przyjętemu na naszej witrynie.

Zbierając, wykorzystując, udostępniając i w inny sposób przetwarzając wszelkiego rodzaju informacje oraz dane użytkownika w celach opisanych w niniejszej polityce, bazujemy na kilku zasadach prawnych. Te zasady prawne to między innymi:
 • Konieczność przestrzegania Warunków Użytkowania oraz o ile jest to niezbędne do świadczenia usług oferowanych przez KFSE.
 • Otrzymana od użytkownika zgodna na przetwarzanie, którą ma możliwość w każdej chwili cofnąć zgodę.
 • Konieczność wywiązania się przez KFSE z obowiązku jakie stawia prawo.
 • W zależności od potrzeb, konieczność ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innych osób.
 • O ile to niezbędne, ochrona interesu publicznego.
 • O ile to niezbędne, ochrona uzasadnionych interesów KFSE lub osób trzecich, takich jak odwiedzający, użytkownicy lub partnerzy.
Upoważniamy naszych użytkowników do pomocy w nadzorowaniu naszych zasad dotyczących pewnych zachowań innych użytkowników, którzy za pośrednictwem naszej strony lub/i wykorzystując jej wizerunek próbują dokonać lub dokonali czynu niegodnego lub karalnego. Przykładem może być sytuacja, w której użytkownicy strony mogą zgłaszać informacje o sobie nawzajem i przesyłać opisy aktywności oraz działań, które pomogą nam ustalić, czy zgłoszone zachowanie stanowiło naruszenie zasad i procedur odnoszących się do zachowania użytkownika, a także wszelkie ewentualne przeciwdziałanie(takie jak tymczasowe lub stałe zawieszenie konta lub jego ograniczenie).

5.Dostęp do własnych danych

Każdy użytkownik może modyfikować swoje dane jako podał podczas rejestracji za wyjątkiem nazwy użytkownika, która jest unikalną nazwą nie ulegającej zmianie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której to nazwa użytkownika zawiera niedozwoloną frazę. Wówczas użytkownik może zostać poproszony o jej zmianę, gdzie zostanie mu udzielona taka możliwość lub też administracja dokona zmiany samodzielnie.

Alternatywnie użytkownicy mogą skontaktować się z KFSE poprzez Centrum wsparcia - Support KFSE lub bezpośrednio kontaktując się z KFSE i poprosić o kopię informacji zebranych przez KFSE do wyodrębnienia i dostarczenia w czytelnym formacie. KFSE odpowie na takie prośby bez nieracjonalnej zwłoki. KFSE pragnie również zaznaczyć że zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO dostarczy wyłącznie jedną darmową kopie danych. Każda kolejna prośba użytkownika, który będzie ubiegał się o kopie swoich danych zezwala KFSE na pobranie opłaty w rozsądnej wysokości. Działanie to ma na celu zabezpieczenie KFSE, jako Administratora Bazy Danych przed całkowitym uniemożliwieniem normalnego funkcjonowania.

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo Twoje konto jest aktywne lub póki to konieczne do dostarczania Ci usług. Użytkownicy mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem Centrum wsparcia - Support KFSE, żeby anulować swoje konto lub poprosić, abyśmy usunęli lub nie korzystali z ich danych w celu dostarczania usług. W tych sytuacjach zachowamy i będziemy korzystać z danych użytkownika tylko w stopniu koniecznym do zastosowania obowiązujących nas regulacji prawnych, zapobiegania oszustwom, rozwiązywania sporów i wykonania naszych umów.

6.Prywatność dzieci

Strona oraz usługi przez nią oferowane są dla odbiorcy ogólnego, które nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 roku życia. KFSE nie zamierza i nie będzie celowo zbierać, wymagać lub prosić o dane osobowe osób poniżej 13 roku życia. Nie kierujemy naszych treści konkretnie do dzieci poniżej 13 roku życia, a dzieci prosimy, aby nie korzystały z naszych stron oraz usług ani nie przekazywały nam w inny sposób żadnych informacji.

Każdy potencjalny nieletni użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia, może korzystać ze strony oraz jej usług tylko i wyłącznie za wiedzą oraz jednoczesną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Brak wiedzy lub zgody rodzica lub prawnego opiekuna zabrania nieletniemu podawać swoich danych osobowych lub jakkolwiek używać strony bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia rodzica lub opiekuna prawnego.

Rodzic lub opiekun prawny dziecka poniżej 13 roku życia, który ma przesłanki przypuszczać, że jego dziecko lub wychowanek, na którym sprawuje prawną opiekę mógł przekazać KFSE jakiekolwiek dane oraz informację, są proszeni o niezwłoczne skontaktowanie się z KFSE(odnośnik!!!!) celem złożenia żądania ich usunięcia.

Rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej, który ma przesłanki przypuszczać, że jego dziecko lub wychowanek, na którym sprawuje prawną opiekę mógł przekazać KFSE jakiekolwiek dane oraz informację, są proszeni o niezwłoczne skontaktowanie się z KFSE celem ustalenia jakie dane oraz informację zostały zgoromadzone. W obecnej sytuacji również zostaną przeprowadzone odpowiedni działania, mające na celu uregulowanie wszelkich formalności jakich dopuścił się nieletni.

7.Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich dostępnych starań w celu zabezpieczenia fizycznego, technologicznego i organizacyjnego, aby chronić informację oraz dane przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dodatkowo do ochrony niektórych gromadzonych danych wykorzystujemy technologie umożliwiające szyfrowanie oraz inne algorytmy mieszania, które umożliwiają zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych jakie posiadamy.

KFSE stale monitoruje i przestrzega standardów ochrony informacji podczas wszystkich działań, a mianowicie:
 • Stosuje zasadę zbierania wyłącznie danych niezbędnych do świadczenia usług;
 • Ograniczania dostęp do informacji oraz danych tylko tym pracownikom, którzy go potrzebują do udzielenia usług użytkownikowi;
 • Podpisania umów o poufności przez pracowników;
 • Podpisania przez partnerów, sponsorów i firmy zewnętrzne zaproszone do wykonania określonych funkcji umów o poufności i porozumień dotyczących nieużywania takich informacji do bezprawnych celów;
 • Stosowanie szyfrowania danych przy użyciu technologii SSL, jeśli w ramach strony przetwarzane są dane osobowe.
 • Przechowywania danych osobowych uzyskanych od użytkownika, na chronionych komputerach zabezpieczonych przed nieautoryzowanym użyciem.
Jednakże pragniemy przypomnieć niezaprzeczalny fakt, o którym każdy powinien zawsze pamiętać i mieć na uwadze, nic nie jest w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa, żaden serwer, sieć komunikacyjna ani transmisja danych przez Internet nie jest w 100% bezpieczna. Strony oraz usługi jakie oferujemy nie są tu wyjątkiem. Pragniemy jednak jeszcze raz powtórzyć przesłankę z pierwszego akapitu rozdziału odnoszącego się do bezpieczeństwa, KFSE dokłada wszelkich starań aby zapewnić najwyższą klasę bezpieczeństwa danych swoich użytkowników oraz klientów.

Świadome korzystanie z technologii jest kluczowe. Dlatego też decyzja o udostępnieniu nam danych należy wyłącznie do użytkownika. Jeśli zdecyduje się on to zrobić, potwierdza, że robi to z uwzględnieniem tego ryzyka.

8.Odnośniki

Witryny internetowe, aplikacje internetowe oraz aplikacje mobilne, które są dostarczane przez KFSE mogą zawierać linki do stron, serwisów i funkcji stron trzecich, jednostek zależnych i partnerów, którzy mogą używać i podlegać innym zasadom i procedurom zapewnienia poufności niż wymienione tutaj. KFSE nie jest odpowiedzialne za politykę poufności oraz warunków użytkowania tych źródeł.

9.Aktualizacje i wersje

Treści znajdujące się na stronie mogą ulegać zmianie. Zgodnie również z przesłanką znajdującą się w Warunkach użytkowania(Odnośnik!!!), możemy zmieniać zasady naszej strony. Technologia oraz prawo ciągle ewoluuje, dlatego też będziemy od czasu do czasu aktualizować nasze wszystkie regulaminy, zasady oraz polityki w ramach których działa nasza strona i świadczone są usługi. Nasze działania mają na celu odzwierciedlenie aktualnych możliwości technologicznych, regulacji prawnych jakie w danym momencie obowiązują, celów biznesowych lub w innych celach, które uznamy za konieczne lub właściwe. Każda modyfikacja wszelkich zasad, warunków oraz polityki wchodzi w życie w momencie opublikowania. Dla większej przejrzystości naszych działań obok każdej ważnej publikacji odnośnie zasad, warunków oraz polityki widoczna będzie zaktualizowana data określająca “ostatnią modyfikację”. Zastrzegamy sobie sytuację, że zmiany zasad, warunków oraz polityki, mogą również posiadać przesłankę informującą od jakiego terminu będą obowiązywać zmiany. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w zasadach, warunkach lub polityce, powiadomimy o tym dodatkowo za pomocą:
 • powiadomienia na stronie lub/i
 • widoczny komunikat na stronie lub/i
 • wysyłając wiadomość a powiązany z kontem użytkowników adres e-mail.
Niektóre z treści na stronie mogą posiadać dodatkowy atrybut, określający aktualną wersję publikacji. Zastrzegamy sobie możliwość aktualizacji publikacji ograniczając dostęp do poprzedniej wersji publikacji.

10.Kontakt

W sprawach związanych z problemami technicznymi, zgłoszeniem błędów, omówieniem spraw wszelkich zasad oraz polityki strony należy skontaktować się z nami za pośrednictwem Centrum wsparcia - Support KFSE.

Jeśli potrzebny jest kontakt z Krajową Federację Sportów Elektronicznych zapraszamy serdecznie na oficjalną stronę internetową zlokalizowaną pod adresem internetowym kfse.pl(Odnośnik!!!), gdzie znajdą Państwo wszelkii niezbędny kontakt oraz inne informację o działaniach KFSE.